вобраз пісулькіна у камедыі пінская шляхта

вобраз пісулькіна у камедыі пінская шляхта

 1. Двайнiком свайго непасрэднага начальнiка, яго верным слугою i надзейным памочнiкам зяляецца

  пiсар Пiсулькiн.

  н, як i Кручко, займаецца хабарнiцтвам. З вялiкiм задавальненнем пiсар прызнаецца: «Харашо быць пiсьмавадзiцелем у разумнага чалавека, маляваныя госцiкi (грошы) самi карман лезуць, не нада i рук выцягваць».

  В. Дунiн-Марцiнкевiч у вобразах станавога прыстава Кручкова i яго памочнiка Пiсулькiна па-мастацку дасканала i знiшчальна выкры царскае чынонiцтва Расii (асноную палiтычную апору расiйскага самадзяржая) , для якога характэрнымi былi хцiвасць, хабарнiцтва, грубасць, свавольства, невуцтва, пянства.

  Напэна, па гэтай прычын 1890 г. вiленскi губернатар рашуча запратэстава супраць друкавання камедыi. I толькi 1918 г. выдатны твор В. Дунiна-Марцiнкевiча бачы свет.

 2. к
 3. А что вы имеете в виду под словом писулька? Такие вопросы задате, что не прилично отвечать даже.
 4. Игорь С. если бы прочитал, понял тогда
 5. пи
Внимание, только СЕГОДНЯ!